fbpx Wystawa poświęcona prof. Zbigniewowi Ciesielskiemu | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wystawa poświęcona prof. Zbigniewowi Ciesielskiemu

Wystawa poświęcona prof. Zbigniewowi Ciesielskiemu

Wystawę poświęconą życiu oraz twórczości profesora Zbigniewa Ciesielskiego - Doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Otwarto na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Wystawę oglądać można do 30 marca.
 
Profesor Zbigniew Ciesielski jest wybitnym matematykiem, cieszącym się ogromnym uznaniem polskiego i międzynarodowego środowiska. Profesorem tytularnym został w wieku 39 lat. Przez prawie całe życie zawodowe jest związany z Trójmiastem. Urodził się w Gdyni i tam kończył liceum. Studia ukończył i doktorat uzyskał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (jego promotorem był prof. Władysław Orlicz, jeden z twórców Analizy Funkcjonalnej), a habilitację – w Instytucie Matematycznym PAN w Warszawie, ale od początku przez wiele lat współpracował z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku, a później Uniwersytetem Gdańskim, był także m.in. przewodniczącym Oddziału Gdańskiego PAN.
 
Opublikował ponad sto prac w czasopismach o najwyższej renomie matematycznej. Jest wybitnym specjalistą w zakresie teorii prawdopodobieństwa i procesów stochastycznych  oraz analizy funkcjonalnej: teorii aproksymacji i baz w przestrzeniach funkcyjnych. Sławę przyniosły mu badania dotyczące procesów gaussowskich i ruchów Browna oraz prace nad bazami Schaudera, w szczególności nad układem Franklina w przestrzeniach funkcji ciągłych. Szczególny rozgłos przyniosło mu skonstruowanie w 1969 roku bazy w przestrzeni funkcji różniczkowalnych w sposób ciągły określonych na kwadracie. Jego prace na temat funkcji giętych stały się fundamentem bujnego rozwoju w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku teorii falek, mającej zastosowania w technice przekazywania danych. Jego konstrukcja procesu Wienera weszła do podręczników uniwersyteckich i jest znana pod nazwą konstrukcji Ciesielskiego.
 
Wypromował kilkunastu doktorów, a jego uczniowie stali się uznanymi naukowcami. Polska matematyka zawdzięcza mu  powstanie trzech silnych ośrodków probabilistyki w Warszawie, Toruniu i Gdańsku, stworzonych przez jego uczniów lub współpracowników.
 
Jest członkiem rzeczywistym PAN oraz Polskiej Akademii Umiejętności, a także licznych komitetów naukowych i programowych prestiżowych konferencji międzynarodowych. Angażuje się w działalność  organizacyjną na rzecz polskiej nauki, pełniąc między innymi kierownicze funkcje w wielu instytucjach naukowych.  Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany. Otrzymał także wszystkie ważniejsze polskie matematyczne nagrody i medale: Medal im. Stefana Banacha (1992), Medal im. Władysława Orlicza (1994), czy Medal im. Wacława Sierpińskiego (2000).
Wystawa poświęcona prof. Zbigniewowi CiesielskiemuWystawa poświęcona prof. Zbigniewowi CiesielskiemuWystawa poświęcona prof. Zbigniewowi CiesielskiemuWystawa poświęcona prof. Zbigniewowi CiesielskiemuWystawa poświęcona prof. Zbigniewowi CiesielskiemuWystawa poświęcona prof. Zbigniewowi CiesielskiemuWystawa poświęcona prof. Zbigniewowi CiesielskiemuWystawa poświęcona prof. Zbigniewowi Ciesielskiemu
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Klinkosz
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Klinkosz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 9 lutego 2015 roku, 10:27