fbpx Aleksandra Markiewicz laureatką programu "L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki" | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Aleksandra Markiewicz laureatką programu "L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki"

Aleksandra Markiewicz laureatką programu "L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki"

Aleksandra Markiewicz z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed została stypendystką 14.edycji programu "L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki". Gratulujemy!
 
Aleksandra Markiewicz realizuje pracę doktorską w Zakładzie Biologii Komórki Katedry Biotechnologii Medycznej MWB UG i GUMed. Temat pracy: Analiza markerów związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi. Promotor rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. n. med. Jacek Bigda, promotor pomocniczy: dr Anna Żaczek.
 
Ideą programu Dla kobiet i Nauki jest wspieranie kobiet podejmujących pracę naukową, promowanie ich osiągnięć, zachęcanie kolejnych pokoleń kobiet do wybierania ścieżki naukowej oraz popularyzacja osiągnięć z zakresu nauk o życiu. Do konkursu przystąpić mogą doktorantki, które nie ukończyły 35 roku życia i habilitantki w wieku do 45 lat. Członkowie jury oceniają dorobek naukowy kandydatek oraz potencjał aplikacyjny podejmowanych przez nie badań. Realizują one projekty badawcze w dziedzinie m. in. medycyny, biotechnologii czy biologii.
 
Więcej informacji na stronie: MNiSW.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Klinkosz
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Klinkosz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 3 grudnia 2014 roku, 15:53