fbpx Akcja IPN "Uwalniamy książki - dzielimy się wiedzą" w Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Akcja IPN "Uwalniamy książki - dzielimy się wiedzą" w Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Akcja IPN "Uwalniamy książki - dzielimy się wiedzą" w Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego

Archiwum Uniwersytetu Gdańskiego w ramach akcji „Uwalniamy książki – dzielimy się wiedzą” realizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej otrzymało zbiór cennych książek naukowych z dorobku wydawniczego Instytutu. Celem akcji zorganizowanej przez IPN jest poszerzanie wiedzy o historii najnowszej Polski poprzez promowanie czytelnictwa.
Przekazane książki stanowią doskonałe uzupełnienie podręcznej Biblioteki Archiwum.
Za podarowane publikację serdecznie dziękujemy Instytutowi Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku.
Z Biblioteki korzystać można w Czytelni Archiwum w dnia powszednie od godz. 8:00 do 16:00 (po uprzednim umówieniu wizyty).
 
Lista przekazanych książek:
 1. 100 kontroli z archiwum NIK, red. D. Bernhardt-Kowalska, P. Chojnacki, R. Szyc, Warszawa 2018, ss. 442,
 2. Antologia prasy Solidarności Walczącej w Trójmieście. Pisma Oddziału SW Trójmiasto i Grupy SW Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, przedmowa R. Zwiercan, wstęp A. Adamski, Gdynia–Warszawa 2017, ss. 520,
 3. Biernacki L., Gdy wieje wiatr historii... Studenci z robotnikami. Gdańsk 1976–1980, Warszawa 2014, ss. 470,
 4. Brożek K., Surdy G., Solidarność Walcząca, Warszawa 2020, ss. 296,
 5. Burczyk D., Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku (1946–1955), Gdańsk 2012, ss. 504,
 6. Brzeziński P., Zapomniani dygnitarze. Pierwsi sekretarze Komitetu Wojewódzkiego PPR/PZPR w Gdańsku w latach 1945–1990. Szkice biograficzne, Gdańsk 2013, ss. 467 + 48 s. wkł. zdj.,
 7. Dworaczek K., Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980, Warszawa 2011, ss. 236,
 8. Dworaczek K., Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980, t. 1, Wrocław–Warszawa 2017, ss. 262,
 9. Dworaczek K., Przedpełski T., Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980. t. 2, Wrocław–Warszawa 2017, ss. 324,
 10. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 3, red. G Waligóra, Warszawa 2019, ss. 700,
 11. Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976–1989, t. 4, red. naukowa J. Olaszek i in., Warszawa 2020, ss. 592,
 12. Hałagida I., NSZZ „Solidarność” Regionu Słupskiego (1980-1990), t. 2: Dokumenty Komitetu Wojewódzkiego PZPR i Służby Bezpieczeństwa, Gdańsk 2011, ss. 299.
 13. „Homek". Pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1990, red. G. Berendt, i in., Gdańsk 2013, ss. 226,
 14. „Kontynuowali działalność związkową…”. Sądzeni z powodów politycznych w województwie gdańskim w latach 1981–1983, wstęp i opracowanie A. Kazański, biogramy A. Kazański, M. Węgliński, Gdańsk 2012, ss. 240,
 15. Krüger A., Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku. Miejsce pamięci ofiar komunizmu, Gdańsk 2016, ss. 63 + 32 s. wkł. zdj.,
 16. Kryptonim „Klan”. Służba Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, t. 2: I Krajowy Zjazd Delegatów, wstęp, wybór i opracowanie D. Sokołowski, R. Żydonik, Gdańsk–Warszawa 2019, ss. 1008,
 17. Los już mną zawładnął… Janina Fieldorf, Wspomnienia, wybór, redakcja i opracowanie A. Dymek, K. Lisiecki, J. Jurach, Gdańsk 2012, ss. 216,
 18. Niezależne Zrzeszenie Studentów 1980–1981. Wybór dokumentów, wybór i opracowanie K. Dworaczek, Warszawa 2012, ss. 592,
 19. Rozproszone archiwa NSZZ „Solidarność”. Materiały z konferencji, Gdańsk, 21 listopada 2013 r., red. M. Kruk, Ł. Grochowski, Warszawa–Gdańsk 2019, ss. 216, 
 20. Rzepa M., Propaganda radiowa na Pomorzu i Kujawach. Rozgłośnia Polskiego Radia w Bydgoszczy w systemie indoktrynacji społeczeństwa w latach 1945, Bydgoszcz–Gdańsk 2016, ss. 300 + 16 s. wkł. zdj.,
 21. Sacha M. I., „Gdyście w obóz przybyć już raczyli…". Obraz kultury lagrowej w świadectwach więźniów Buchenwaldu 1937–1945, Bydgoszcz–Gdańsk 2014, ss. 508 + wkł. zdj.,
 22. Sekściński B., Ogniwo terroru. Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Lublinie, Warszawa 2012, ss. 336 + wkł. ilus.,
 23. Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL. Materiały partyjne (1950–1986), t. 2, wybór, wstęp i opracowanie P. Pleskot, T. Paweł Rutkowski, Warszawa 2012, ss. 894,
 24. Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności, t. I: 16 sierpnia 1980–30 czerwca 1981, wybór, wstęp i opracowanie J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa 2008, ss. 488,
 25. Szkice z życia codziennego w Gdańsku w latach 1945–1989, red. G. Berendt, E. Kizik, Gdańsk 2012, ss. 200,
 26. Studencki Komitet Solidarności we Wrocławiu 1977–1980, t. 3: Dokumenty, wybór i opracowanie K. Dworaczek, T. Przedpełski, Wrocław–Warszawa 2017, ss. 342,
 27. Symposia Archivistica. Problemy archiwalnych systemów informatycznych, t. 5, red. J. Bednarek, P. Perzyna, Warszawa-Łódź 2019, ss. 172,
 28. Wicenty D., Weryfikacja gdańskich dziennikarzy w stanie wojennym, Gdańsk 2015, ss. 236,
 29. Wiśniewska-Grabarczyk A., „Czytelnik” ocenzurowany. Literatura w kryptotekstach – recenzjach cenzorskich okresu stalinizmu (na materiale GUKPPiW z 1950 roku), Warszawa 2018, ss. 192,
 30.  „Wojna o akta”. Studia i materiały źródłowe, red. S. Flis, Gdańsk 2011, ss. 188,
 31. Za naszą i waszą „Solidarność”. Inicjatywy solidarnościowe z udziałem Polonii podejmowane na świecie (1980–1989), tom II: Państwa europejskie, red. P. Pleskot, Warszawa 2018, ss. 784,
 32. Żuławnik M., Polska prasa polityczno-informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918–1939, Warszawa 2011, ss. 354, 
 33. „Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944–1989” 2019, nr 1(17),
 34. „Biuletyn IPN”2018, nr 3,
 35. „Biuletyn IPN” 2018, nr 4,
 36. „Biuletyn IPN” 2018, nr 5,
 37. „Biuletyn IPN” 2018, nr 6,
 38. „Biuletyn IPN” 2018, nr 7-8,
 39. „Biuletyn IPN” 2018, nr 9,
 40. „Biuletyn IPN” 2018, nr 10,
 41. „Biuletyn IPN” 2018, nr 11,
 42. „Biuletyn IPN” 2018, nr 12,
 43. „Biuletyn IPN” 2019, nr 4,
 44. „Biuletyn IPN” 2019, nr 7-8,
 45. „Biuletyn IPN” 2020, nr 7-8.
 
Anna Siekierska, Małgorzata Ciechanowicz
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Płuciennik
Treść wprowadzona przez: Monika Płuciennik
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 22 marca 2021 roku, 18:47