fbpx Prawne wyzwania związane z początkiem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Prawne wyzwania związane z początkiem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Prawne wyzwania związane z początkiem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Miejsce: 
Gdańsk-Oliwa, ul. Bażyńskiego 6, Wydział Prawa i Administracji UG
Data i czas wydarzenia: 
28.05.2018 - 10:00 do 15:30
Organizator: 
Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Zakład Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Zakład Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego mają zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt.: „Prawne wyzwania związane z początkiem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)” wszystkie osoby zainteresowane problematyką prawną związaną z danymi osobowymi, a przede wszystkim: przedstawicieli świata nauki, prawników, praktyków oraz studentów prawa i administracji ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. Konferencja odbędzie się w Gdańsku 28 maja 2018 roku o godzinie 10:00 na Wydziale Prawa i Administracji UG (Audytorium B). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie udziału za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcr782@gmail.com - w terminie do 25 maja 2018 roku. Zgłaszając uczestnictwo prosimy o podanie: imię i nazwisko, nazwę instytucji, z której uczestnik pochodzi (afiliacja). W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pomocą e-mail: pcr782@gmail.com lub telefoniczny: +48 604 436 351 (w godzinach od 8:00 do 16:00).

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji pokonferencyjnej, na którą złożą się wygłoszone referaty oraz zgłoszone przez uczestników konferencji artykuły.

Wśród prelegentów i ekspertów wystąpi między innymi: dr Wojciech Rafał Wiewiórowski, Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS). 

Osoby zgłaszające udział w konferencji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby organizacji konferencji.