fbpx Kawiarnia Naukowa BFN | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kawiarnia Naukowa BFN

Kawiarnia Naukowa BFN

  • czwartek, 24 września 2015 roku, 18:00 do roku, 20:00
Miejsce: Hotel Rezydent, Sopot, Plac Konstytucji 3 Maja 3
Rada Rektorów Województwa Pomorskiego, Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
oraz Hotel Rezydent w ramach Bałtyckiego Festiwalu Nauki zapraszają do Kawiarni Naukowej
w Hotelu Rezydent w Sopocie (Plac Konstytucji 3 Maja 3) na cykl popularnonaukowych spotkań z wybitnymi postaciami polskiej nauki
 
24 września 2015 roku (czwartek), godz. 18:00
prof. WSAiB, dr hab. Wojciech Lamentowicz (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni)
Grecja i Unia Europejska w kryzysie
 
Kryzys w Grecji – widziany oczyma byłego ambasadora RP w Grecji i na Cyprze - to tylko skrajna postać ogólnego kryzysu zadłużenia, który jest obecny w całej Unii. Osobliwości kulturowe Grecji (pasterska mentalność klanowa) jedynie zaostrzyły skutki ogólnej słabości całego południa Unii, które było i nadal jest za mało konkurencyjne i gospodarczo sprawne oraz niedostatecznie mądrze rządzone.
Kryzysy Unii są nie tylko finansowe czy demograficzne. Główne słabości to brak silnego ośrodka kierowniczego i realnego organu przedstawicielskiego w Unii. Unia nie jest rządzona, lecz dryfuje od kryzysu do kryzysu przez pasmo spotkań premierów.
Dr hab. Wojciech Lamentowicz jest profesorem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, gdzie kieruje Katedrą Teorii i Filozofii Prawa.
Profesor urodził się w Warszawie w czerwcu 1946 roku. Studia prawnicze odbył w latach 1964 - 1969 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską „Funkcje systemu politycznego w szwedzkim społeczeństwie dobrobytu: reformistyczna strategia reintegracji kapitalizmu” obronił przed Radą Naukową Instytutu Nauk o Państwie i Prawie w czerwcu 1975 roku. Habilitację uzyskał na Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1988 roku. Rok później sąd konkursowy miesięcznika „Państwo i Prawo” przyznał autorowi nagrodę II stopnia w ogólnopolskim konkursie prac habilitacyjnych w naukach prawnych.
Profesor W. Lamentowicz od 1969 roku pracował w różnych uczelniach w kraju i na świecie, jako etatowy nauczyciel akademicki z kilkuletnią przerwą, gdy pełnił funkcje polityczne: w latach 1993 - 1997 był posłem na Sejm RP i wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu (1993 – 1995), wiceprzewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a potem podsekretarzem stanu w Kancelarii Prezydenta RP oraz Doradcą Prezydenta ds. Międzynarodowych (1995 - 1997) oraz ambasadorem RP w Grecji i na Cyprze (1997 - 2001). W tym czasie jednak często występował z wykładami w licznych szkołach dyplomatycznych, ośrodkach badań strategicznych, w kwaterze głównej NATO oraz w NATO Defense College w Rzymie.
W latach 2001 – 2011 był profesorem nadzwyczajny i rektorem Wyższej Szkoły Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, gdzie wykładał międzynarodowe stosunki polityczne, podstawy dyplomacji, polityka zagraniczna państwa. W kilku innych uczelniach Pomorza wykładał ponadto prawo Unii Europejskiej, prawo dyplomatyczne i konsularne, wstęp do nauk prawnych i międzynarodowe prawo gospodarcze.
Zainteresowania i dorobek naukowy Wojciecha Lamentowicza są na skrzyżowaniu kilku dyscyplin akademickich: ogólnej nauki o państwie i prawie, filozofii prawa, prawa porównawczego, prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa międzynarodowego, socjologii władzy, teorii polityki, porównawczych badań nad systemami politycznymi i ideologiami współczesności.
Dorobek prof. Lamentowicza obejmuje ogółem siedem książek jego autorstwa, cztery książki, w których był jednym z trzech autorów, udział w dwóch encyklopediach polskich i jednej niemieckiej z kilkoma rozwiniętymi hasłami, udział z pojedynczymi rozdziałami w ponad 20 książkach wydawanych po polsku, po niemiecku, po angielsku, po szwedzku i w języku hebrajskim. Ponadto jest on autorem około 200 artykułów naukowych publikowanych w licznych czasopismach prawniczych, ekonomicznych, politologicznych, socjologicznych i poświęconych sprawom strategicznym i międzynarodowym. Wypromował trzech doktorów nauk prawnych, obecnie sprawuje opiekę naukowa nad dwoma doktorantami.
Prof. Lamentowicz jest także praktykującym prawnikiem w kancelarii, którą prowadzi wraz z grupa adwokatów i radców prawnych oraz konsultantem firm polskich i zagranicznych.
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 września 2015 roku, 14:20
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Krzysztof Klinkosz
Treść wprowadzona przez: Krzysztof Klinkosz