fbpx „PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown” | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

„PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown”

„PWP: Uniwersytet Jutra: Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown”

Miejsce: 
Uniwersytet Houston-Downtown
Data i czas wydarzenia: 
08.09.2014 - 22:00 do 23.09.2014 - 00:00
Organizator: 
Uniwersytet Gdański
9 września 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja 11 pracowników dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych na 29-dniowe staże zagraniczne w Uniwersytecie Houston-Downtown USA (1 staż na każdy Wydział Uniwersytetu Gdańskiego)  w ramach zadania 3 projektu p.t. „PWP: Uniwersytet Jutra:
Umiędzynarodowienie kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim poprzez współpracę z Uniwersytetem Houston-Downtown” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Termin składania wniosków: 22 września 2014 r.
 
Miejsce składania wniosków: Biuro Projektu: Wydział Oceanografii i Geografii, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 46, pokój 206, 81-378 Gdynia.
Przewidziany limit miejsc: 11 osób (1 pracownik dydaktyczny/naukowo-dydaktyczny z każdego Wydziału Uniwersytetu Gdańskiego).
 
Dodatkowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie
Pytania prosimy kierować na adres: stazewhouston@gmail.com