fbpx V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów

V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów

Miejsce: 
Instytut Europeistyki UW
Data i czas wydarzenia: 
16.09.2014 - 09:00 do 17.09.2014 - 16:00
Organizator: 
Instytut Europeistyki UW
V Ogólnopolskie Europeistyczne Warsztaty Metodologiczne dla Doktorantów i Habilitantów, odbędą się w dniach 16-17.09.2014 r. na Uniwersytecie Warszawskim.
 
Termin składania formularzy zgłoszeniowych został przedłużony. Założenia metodologiczne swojej pracy (max. 5 stron) należy przesyłać do 10.09.2014 r. na adres e-mail: justyna.wisniewska@uw.edu.pl. Do formularza zgłoszeniowego (w załączniku) prosimy o dołączenie potwierdzenia wniesienia opłaty konferencyjnej.
 
Koszt udziału w Warsztatach (bez noclegu) wynosi 250 zł. Opłatę obejmującą koszty poczęstunków w czasie przerw kawowych, obiadu, uroczystej kolacji oraz punktowanej publikacji prosimy wpłacać na konto:
 
39 1060 0076 0000 3300 0061 7068 Bank BPH O/Warszawa
Fundacja EUROPEA ul. Jasnodworska 7 lok. 105, 01-745 Warszawa
 
z dopiskiem „WARSZTATY – IMIĘ i NAZWISKO – UCZELNIA” w tytule wpłaty.
 
Szczegóły wydarzenia na stronie: http://www.europeistyka.uw.edu.pl/index.php/node/124