fbpx Kontakt | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Kontakt

Kontakt

 

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+

Adres: ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk (Rektorat UG, II piętro, pok. 202 i 203)
Telefony: (58) 523 31 22; (58) 523 24 67; (58) 523 24 42
e-mail: erasmus.eu@ug.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., wt., czw., pt.: 9.00-14.00 (środa: biuro nieczynne)

Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+ (Institutional Coordinator):  Monika Butkiewicz, pok. 202, tel. (0 58) 523 31 22 lub wew. 31 22, e-mail: erasmus.eu@ug.edu.pl
Ewa Chmurzyńska, pok. 227, tel. (0 58) 523 24 42 lub wew. 24 42, e-mail: erasmus.noneu@ug.edu.plrekec@ug.edu.pl (realizacja programu KA107, przyjazdy studentów na studia, umowy międzyinstytucjonalne)
Magdalena Bednarek, pok. 202, tel. (0 58) 523 24 67 lub wew. 24 67, e-mail: magdalena.bednarek@ug.edu.pl (budżet programu, raporty z realizacji działań, prowadzenie statystyk, wyjazdy studentów na studia)
Joanna Szymańska, pok. 202, tel. (0-58) 58 523 31 22 lub wew. 31 22, e-mail: joanna.szymanska@ug.edu.pl (mobilność kadry UG)
Klaudia Saczewska, pok. 202, tel. (0-58) 58 523 24 67 lub wew. 24 67, e-mail: klaudia.saczewska@ug.edu.pl (umowy międzyinstytucjonalne, wyjazdy studentów na praktyki)
Katarzyna Flis, pok. 227, tel. (0-58) 58 523 24 42 lub wew. 24 42, e-mail: katarzyna.flis@ug.edu.pl (przyjazdy studentów na studia)
Natalia Fiertek, pok. 227, tel. (0-58) 58 523 24 42 lub wew. 24 42, e-mail: natalia.fiertek@ug.edu.pl (przyjazdy studentów na studia)

Główne zadania:

1. Prowadzi sprawy dotyczące współpracy zagranicznej Uniwersytetu z uczelniami zagranicznymi w oparciu o programy międzynarodowe.

2. Koordynuje Program Erasmus poprzez:

  • aktualizowanie informacji o Programie,
  • opracowywanie aplikacji o przyznanie Kontraktu Uczelnianego/Karty Erasmusa dla Uniwersytetu,
  • pomoc przy zawieraniu umów dwustronnych z uczelniami zagranicznymi,
  • opracowanie podziału środków finansowych dla Uczelni oraz indywidualnych beneficjentów zgodnie z wytycznymi Programu,
  • organizację cyklicznych spotkań informacyjnych dla studentów oraz koordynatorów wydziałowych
  • podpisywanie umów z indywidualnymi beneficjentami Programu,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Programu,
  • organizowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich oraz innych pracowników Uczelni,
  • rekrutację studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus.​

3. Prowadzi doradztwo w zakresie możliwości wyjazdów studentów na stypendia zagraniczne.​​

4. Organizuje przyjazdy gości zagranicznych w ramach programu Erasmus.

 

Koordynatorzy Wydziałowi/Instytutowi

Wydział/ Instytut

Koordynator Erasmusa

E-mail

Centrum Języków Obcych mgr Monika Mechlińska-Pauli m.mechlinska-pauli@ug.edu.pl
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

dr Anna Ihnatowicz

ihnatowicz@biotech.ug.edu.pl

Wydział Biologii dr Adrianna Kilikowska adrianna.kilikowska@ug.edu.pl
Wydział Chemii
dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG (studenci przyjeżdżający)
dr hab.Grzegorz Romanowski (studenci wyjeżdżający)
Wydział Ekonomiczny (Kat. Biznesu Międzynarodowego) dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG j.bednarz@ug.edu.pl
Wydział Ekonomiczny (Kat. Transportu i Handlu Morskiego) dr Olga Dębicka olga.debicka@ug.edu.pl
Wydział Ekonomiczny (Kat. Ekonomiki Transportu) dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG przemyslaw.borkowski@ug.edu.pl
Wydział Ekonomiczny (Kat. Mikroekonomii) dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska a.blajer@ug.edu.pl
Wydział Ekonomiczny (Kat. Badań Integracji Europejskiej) dr Maciej Krzemiński m.krzeminski@ug.edu.pl
Wydział Ekonomiczny (Kat. Zrównoważonych Procesów Rynkowych) dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG k.zoladkiewicz@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Anglistyki i Amerykanistyki
dr Martin Blaszk
dr Wioleta Karwacka (koordynator pomocniczy)
Wydział Filologiczny - Inst. Badań nad Kulturą dr hab. Grzegorz Piotrowski, prof. UG g.piotrowski@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Germańskiej dr Ewa Wojaczek finew@univ.gda.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Polskiej dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG horodecka@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Romańskiej mgr Marta Kaźmierczak marta.kazmierczak@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Romańskiej (Iberystyka) dr Joanna Drzazgowska  finjd@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Lingwistyki Stosowanej dr Piotr Kallas piotr.kallas@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Rucystyki i Studiów Wschodnich dr Tatiana Kananowicz (współpraca z krajami UE i Rosją) tatiana.kananowicz@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Skandynawistyki i Fennistyki dr Helena Garczyńska finhg@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Zakład Filologii Klasycznej dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG filtkr@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Zakład Slawistyki i Studiów Bałkańskich
mgr Agnieszka Bielińska (współpraca z krajami UE)
dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. UG (współpraca z Serbią)

agnieszka.bielinska@ug.edu.pl
vp@wp.pl

Wydział Filologiczny - Inst. Logopedii dr Aneta Lica aneta.lica@ug.edu.pl
Wydział Historyczny - Inst. Archeologii i Etnologii (Archeologia) prof. dr hab. Nicholas Sekunda sekunda@ug.edu.pl
Wydział Historyczny - Inst. Archeologii i Etnologii (Etnologia) dr Monika Milewska monika.milewska@ug.edu.pl
Wydział Historyczny - Inst. Historii dr Piotr Derengowski piotr.derengowski@ug.edu.pl
Wydział Historyczny - Inst. Historii Sztuki dr hab. Rafał Makała, prof. UG rafal.makala@ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Fizyka) dr Justyna Strankowska j.strankowska@ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Informatyka) dr Maciej Dziemiańczuk maciej.dziemianczuk@inf.ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Matematyka) dr hab. Michał Stukow, prof. UG michal.Stukow@mat.ug.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych mgr Magdalena Sawicz wns.international@ug.edu.pl  
Wydział Oceanografii i Geografii
(Geografia)
dr Włodzimierz Golus wlodzimierz.golus@ug.edu.pl
Wydział Oceanografii i Geografii
(Oceanografia)
dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG oceas@ug.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG tomasz.widlak@prawo.ug.edu.pl
Wydział Zarządzania dr hab. Angelika Kędzierska - Szczepaniak, prof. UG a.szczepaniak@ug.edu.pl

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Szymańska
Treść wprowadzona przez: Klaudia Saczewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 7 lipca 2021 roku, 9:15