fbpx Dział Planowania i Sprawozdawczości | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dział Planowania i Sprawozdawczości

Dział Planowania i Sprawozdawczości

Symbol: 
5760

Zadania

Dział Planowania i Sprawozdawczości:

1)  Sporządza roczny, zbiorczy Planu Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

2)  Monitoruje i na bieżąco aktualizuje Plan Zamówień Publicznych Uniwersytetu Gdańskiego.

3)  Sporządza i przekazuje Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych roczne sprawozdania dotyczące zamówień publicznych udzielonych przez Uczelnię.

4)  Sporządza, publikuje i aktualizuje plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie Uczelnia zamierza przeprowadzić w danym roku finansowym.

5)  Administruje wszystkimi rejestrami prowadzonymi przez poszczególne jednostki organizacyjne wchodzące w skład Centrum.

6)  Koordynuje działania jednostek organizacyjnych poprzez system planowania zamówień.