fbpx Biuro Obsługi Centrum | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biuro Obsługi Centrum

Biuro Obsługi Centrum

Symbol: 
5770

Pracownicy

Zadania

Biuro Obsługi Centrum:

1)  Prowadzi obsługę kancelaryjną Centrum.

2)  Prowadzi archiwizację dokumentacji tworzonej w Centrum.

3)  Przygotowuje dokumentację postępowań o udzielenie zamówienia publicznego do kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.

4)  Przygotowuje we współpracy z osobami prowadzącymi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz z Biurem Prawnym stosowne wyjaśnienia do kontroli.

5)  Monitoruje funkcjonowanie zamówień zgodnie z przepisami prawa.

6)  Koordynuje działania związane z prowadzeniem wspólnych zakupów z innymi uczelniami.