fbpx Centrum Infrastruktury Morskiej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Centrum Infrastruktury Morskiej

Centrum Infrastruktury Morskiej

Symbol: 
7800

Dyrektor Centrum

Kierownicy Biur

Główny specjalista ds. inwestycji

Specjaliści

Pracownicy

Specjaliści elektronicy okrętowi

Specjaliści marynarze motorzyści

Specjaliści marynarze

Zadania

Centrum Infrastruktury Morskiej

1.   Centrum Infrastruktury Morskiej organizuje działania wspierające realizację zadań związanych z zarządzaniem infrastrukturą morską w Uniwersytecie Gdańskim. W strukturę jednostki wchodzi Sekcja ds. Infrastruktury Morskiej oraz Biuro Armatora.

2.   Sekcja Infrastruktury Morskiej realizuje zadania dotyczące w szczególności:

1)  prowadzenia wszelkich spraw w zakresie wykorzystania potencjału morskiego i utrzymania oraz rozwoju infrastruktury morskiej Uniwersytetu Gdańskiego;

2)  inicjowania i wsparcia prac koncepcji ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych w zakresie zarządzania infrastrukturą morską;

3)  formułowania wniosków w zakresie realizacji zadań w obszarze infrastruktury morskiej Uniwersytetu Gdańskiego dla władz Uczelni i wydziałów;

4)  reprezentowania stanowiska Uczelni w zakresie posiadanego pełnomocnictwa i pełnomocnictw szczegółowych przed instytucjami i organami administracji publicznej oraz instytucjami i podmiotami gospodarczymi;

5)  inicjowania i realizacji działań promujących wykorzystanie potencjału morskiego i rozwój infrastruktury morskiej Uniwersytetu;

6)  wsparcia procesu komercjalizacji wykorzystania infrastruktury morskiej będącej w posiadaniu Uniwersytetu.

3.   Biuro Armatora z jednostką r/v Oceanograf odpowiada w szczególności za:

1)  utrzymywanie statku naukowo badawczego „Oceanograf” w ciągłej gotowości operacyjnej i sprawności technicznej;

2)  planowanie budżetu oraz sporządzanie planu rzeczowo-finansowego wydatków zabezpieczających działalność i eksploatację statku;

3)  zabezpieczenie logistyczne statku;

4)  sporządzanie zapytań ofertowych na dostawy sprzętu, materiałów i usług dla statku;

5)  sporządzanie istotnych warunków zamówienia dla potrzeb prowadzenia przetargów;

6)  prowadzenie rejestru wydatków oraz rejestru faktur dotyczących dostaw i usług na rzecz statku;

7)  akceptacja umów cywilno-prawnych oraz faktur na podstawie odrębnego upoważnienia Rektora;

8)  przygotowywanie aplikacji o dotację z Ministerstwa Edukacji i Nauki;

9)  planowanie działalności statku, w tym:

10) planowanie rejsów oraz koordynacji zamierzeń naukowo-badawczych i dydaktycznych realizowanych przez statek,

11) sporządzanie harmonogramów zmian członków załogi.