fbpx Dział Spraw Socjalnych | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Dział Spraw Socjalnych

Dział Spraw Socjalnych

Telefon: +48 58 523 24 02, +48 58 523 24 85
Symbol: 
0230

Kierownik Działu

Zastępca Kierownika

Pracownicy

Zadania

Prowadzi sprawy związane z administrowaniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i regulaminy.

Zapewnia obsługę organizacyjną i biurową Senackiej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej, Komisji ds. Hoteli Asystenckich, Rad Mieszkańców tych hoteli oraz z Komisją Socjalną ds. Emerytów i Rencistów UG.

Prowadzi sprawy związane z kwaterowaniem w hotelach asystenckich, zamieszkiwaniem w mieszkaniach służbowych, w tym nalicza należności oraz monitoruje związane z nimi rozliczenia.

Nadzoruje działalność i rozlicza koszty związane z eksploatacją hoteli asystenckich oraz Ośrodka Wypoczynkowego w Łączynie.

Prowadzi rozliczenia związane z  napojami dla pracowników oraz za okulary korygujące wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.

Oblicza i przygotowuje dokumentację dotyczącą wypłaty ekwiwalentów za odzież ochronną dla pracowników uczelni.

Zarządza Zespołem Hoteli Asystenckich oraz Ośrodkiem Wypoczynkowym w Łączynie.

Zespół Hoteli Asystenckich, w skład którego wchodzą Hotel Asystencki nr 1, Hotel Asystencki nr 2:

organizuje, kontroluje i koordynuje pracę administracji obiektów wchodzących w skład zespołu,

załatwia sprawy związane z zawieraniem umów dotyczących wynajmu pomieszczeń w budynkach Zespołu.

Ośrodek Wypoczynkowy w Łączynie:
- prowadzi usługi związane z organizowaniem wypoczynku letniego i weekendowego osobom uprawnionym  do korzystania z ośrodka  oraz zapewnia racjonalną gospodarkę jego zasobami;
- prowadzi rozliczenia finansowe oraz publiczno-prawne związane z działalnością Ośrodka.

Ważne akty prawne: