fbpx Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska - stacjonarne I stopnia

Zarządzanie instytucjami artystycznymi, specjalność sceniczno-menedżerska

Studia
stacjonarneI stopnia
logoUG
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Filologiczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Profil sceniczno-menedżerski w ramach kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi prowadzony jest przez Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG we współpracy ze Studium Wokalno-Aktorskim im. D. Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni, gdzie odbywają się wszystkie zajęcia wokalno-aktorskie. Studenci grupy sceniczno-menedżerskiej uczą się zawodu profesjonalnego aktora musicalowego (śpiewu, aktorstwa, tańca, dykcji, recytacji). Nauka aktorstwa odbywa się na tym kierunku równolegle z nabywaniem umiejętności i wiedzy ekonomicznej oraz umiejętności i wiedzy z dziedziny literatury, sztuki i kultury współczesnej. Wiele przedmiotów prowadzonych jest w języku angielskim w Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki UG i nauka języka angielskiego jest jednym z wiodących przedmiotów na tym kierunku. Nauka o teatrze i sztuce na świecie w języku angielskim umożliwia studentom zapoznanie się z fachową terminologią pozwalającą na udział w globalnym dyskursie, co ma potencjał budowania współpracy międzynarodowej.

Nasi absolwenci są wszechstronnie wykształconymi humanistami – to artyści, którzy mogą pracować w instytucjach międzynarodowych i mają wiele praktycznych umiejętności – marketing, reklama i public relations, podstawy prawne zarządzania instytucjami kultury, finanse, rachunkowość, pozyskiwanie funduszy na sztukę, a więc ekonomiczny i kulturowy know-how i doświadczenie artystyczne.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwenci są przygotowani do pracy w różnego typu instytucjach kultury (takich, jak: np. teatry, galerie, domy kultury, wydziały kultury przy urzędach miast) na różnych stanowiskach (promocja i reklama, edukacja, organizacja i zarządzanie działaniami artystycznymi) oraz przy organizacji różnorakich wydarzeń artystycznych (np. festiwali, happeningów, wydarzeń edukacyjnych i innych). Doskonała znajomość angielskiego może okazać atutem naszych absolwentów w przyszłości w pracy z zagranicznymi ekspertami i artystami oraz w zdobywaniu doświadczeń międzynarodowych. 

 

 

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5) oraz sprawdzian przydatności do zawodu aktora 6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,3

język angielski

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, drugi język obcy, wiedza o tańcu, historia muzyki, matematyka, filozofia, język łaciński i kultura antyczna

0,2

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
  4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3 i 4), kandydatów z egzaminem z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 5) oraz z nową maturą 2002 (ust. 6).
  5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  6. Sprawdzian przydatności do zawodu (sprawdzian ruchowo-taneczny, badanie predyspozycji słuchowych i wokalnych, sprawdzian praktyczny ze śpiewu oraz dykcji, sprawdzian aktorski) – ocena pozytywna lub negatywna. Negatywna ocena wyklucza z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Informacje na temat sprawdzianu przydatności do zawodu aktora.

 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
12 lipca 2023 r.

sprawdzian przydatności do zawodu
19 czerwca do 20 czerwca

Ogłoszenie listy kandydatów: 
17 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
21 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 6 lipca
pon. - pt.: 10:00-14:00
Wydział Filologiczny, Neofilologia
ul. Wita Stwosza 51, pok. 355
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 30 94
e-mail: rekrutacja.filologia@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 26 lipca 2023 roku, 10:07