fbpx Oceanografia fizyczna stosowana - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Oceanografia fizyczna stosowana - stacjonarne II stopnia

Oceanografia fizyczna stosowana

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Geografia fizyczna
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

Opis w przygotowaniu

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych reprezentujących dziedzinę nauk przyrodniczych lub ścisłych.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach reprezentujących inne dziedziny, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna. 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 31 stycznia 2023 roku, 11:43