fbpx Oceanografia fizyczna stosowana - stacjonarne II stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Oceanografia fizyczna stosowana - stacjonarne II stopnia

Oceanografia fizyczna stosowana

Studia
stacjonarneII stopnia
Zdjęcie Geografia fizyczna
Rok akademicki: 2023/2024

Wydział Oceanografii i Geografii

Opis

 • Informacje na temat kierunku, można uzyskać w DZIEKANACIE.

OPIS KIERUNKU

Oceanografia fizyczna stosowana jest kierunkiem studiów o profilu praktycznym. Program studiów został stworzony na podstawie rekomendacji firm z branży offshore wind i instytucji naukowych związanych ze środowiskiem morskim. Jego celem jest przekazanie zaawansowanej, gruntownej wiedzy i wykształcenie umiejętności w zakresie Oceanografii fizycznej stosowanej. Są one niezbędne do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska morskiego w procesach inwestycyjnych w morzu i strefie brzegowej związanych, m.in.: z projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych. Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające: planowanie i prowadzenie pomiarów, analizę danych pozyskanych in situ i satelitarnie oraz modelowanie numeryczne i programowanie komputerów. Będą w stanie poprawnie zinterpretować uzyskane wyniki, korzystając ze współczesnej wiedzy w zakresie, m.in.: dynamiki morza, fizyki i chemii atmosfery, mechaniki i inżynierii brzegowej czy oceanografii satelitarnej. Poznają zasady pracy na morzu i w środowisku korporacyjnym w ramach praktyk oraz przedmiotów obejmujących: techniki bezpieczeństwa i podstawy prawa w sektorze offshore, zarządzanie ryzykiem w badaniach morskich, podstawy ekonomii i etyki. Aby zapewnić studentom praktyczne przygotowanie do zawodu i równocześnie kontakt z potencjalnymi przyszłymi pracodawcami, rozwijane jest partnerstwo z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi.


ATUTY KIERUNKU

 1. Studia zaprojektowane i prowadzone w partnerstwie z firmami i instytucjami z branży offshore:
 • Kierunek odpowiadający na potrzebę uzupełnienia istniejącego na polskim rynku deficytu specjalistów niezbędnych w powstającej branży offshore.
 • Praktyka zawodowa w wymiarze 960 godzin realizowana w IV semestrze w instytucjach i firmach partnerskich.
 • Wykonywanie prac w zakresie: 
  - specjalistycznych pomiarów w środowisku morskim, 
  - analizy danych pomiarowych,
  - modelowania numerycznego procesów fizycznych w morzu.
 • Współprowadzenie zajęć dydaktycznych przez praktyków z przedsiębiorstw.
 • Projekt studencki i prace magisterskie prowadzone we współpracy z branżą offshore.

 1. Nacisk na doskonalenie kompetencji miękkich niezbędnych w pracy zawodowej w międzynarodowym środowisku.
 2. Możliwość zdobywania specjalistycznej wiedzy i umiejętności unikatowych na polskim rynku edukacyjnym.
 3. Przygotowanie do pracy na morzu podczas zajęć na nowoczesnym specjalistycznym statku naukowo-badawczym r/v Oceanograf.
 4. Szansa wyboru kariery naukowej (np. szkoła doktorska).
 5. Przygotowanie do pracy na rzecz ochrony mórz i oceanów, zielonej transformacji energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju.
 6. Przygoda, interdyscyplinarność, możliwość rozwoju różnorodnych i unikatowych talentów.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w:

 1. przedsiębiorstwach działających w branży offshore, prowadzących działalność związaną z planowaniem, prowadzeniem, utrzymywaniem i zarządzaniem inwestycjami w morzu i strefie brzegowej,
 2. instytutach naukowo-badawczych,
 3. instytucjach regionalnych, krajowych i zagranicznych (związanych m.in. z administracją różnego szczebla - od lokalnej samorządowej do państwowej i unijnej odpowiedzialnej za efektywne zarządzanie środowiskiem morskim)

oraz prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w wyżej wymienionym zakresie.

Ukończenie Oceanografii fizycznej stosowanej otwiera również szerokie możliwości mobilności i zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy.


 

 

 

 

 

Kryteria przyjęć

kryteria kwalifikacyjne

uwagi

Konkurs ocen na dyplomie – max 100 pkt 1)

1) Zasady przeliczania oceny na dyplomie na punkty określa § 11, ust. 2 i 3 Uchwały Senatu.

 

 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych reprezentujących dziedzinę nauk przyrodniczych lub ścisłych.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia na kierunkach reprezentujących inne dziedziny, decyzję o dopuszczeniu do postępowania rekrutacyjnego podejmuje komisja rekrutacyjna. 

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
11 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
13 lipca 2023 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
19 lipca 2023 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 5 lipca
pon. - pt.: 10:00 - 15:00
Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Oceanografii
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 46, sala wystawowa
81-378 Gdynia
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 66 66, +48 58 523 66 34
e-mail: rekrutacja.woig@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 12 lipca 2023 roku, 14:36