fbpx Krajoznawstwo i turystyka historyczna - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krajoznawstwo i turystyka historyczna - niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
logo UG
Rok akademicki: 2024/2025

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Krajoznawstwo i turystyka historyczna jest kierunkiem unikatowym, o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu: historii, historii sztuki, archeologii, geografii, szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, ekonomii i zarządzania.
 • Innowacyjne formy pracy ze studentami, m.in. gry miejskie jako forma zaliczenia niektórych przedmiotów - programy online, gdzie po zalogowaniu się student, wędrując po Gdańsku, rozwiązuje zadania egzaminacyjne (gry miejskie opracowane zostały przy współpracy z grupą profesjonalnych przewodników turystycznych i nauczycieli akademickich Wydziału Historycznego).
 • Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia mają możliwość kontynuacji nauki na II stopniu studiów stacjonarnych kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna.
 • Program studiów uzupełniają lektoraty języka angielskiego oraz włoskiego lub hiszpańskiego do wyboru, a także praktyki zawodowe.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Celem krajoznawstwa i turystyki historycznej jest przygotowanie absolwenta do pracy w:
 • roli organizatora, przewodnika i promotora turystycznego 
 • przedsiębiorstwach
 • agencjach krajowych i zagranicznych, działających na rynku usług turystycznych na terenie Polski i za granicą 
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (o profilu turystycznym) 
 • w biurze podróży, agencji turystycznej
 • ośrodkach turystyczno- rekreacyjnych
 • centrach doradztwa
 • organizacjach społecznych
 • organach samorządowych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5,6)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski lub język obcy

0,25

drugi język obcy

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, język kaszubski

0,50

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu na poziomie podstawowym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym zostanie pomnożony przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. W przypadku, gdy kandydat zdawał egzamin maturalny z danego przedmiotu na dwóch poziomach, wyniki nie sumują się, system wybierze jeden wynik – korzystniejszy dla kandydata. 
 4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 9 Uchwały Senatu.
 5. § 10 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1), maturą europejską EB (ust. 2) oraz kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 3).
 6. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą określa § 11 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 25

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
16 września 2024 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 września 2024 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
24 września 2024 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 2 września
pon, wt, śr, pt: 9:00 – 13:00,czw.: 10:00 – 15:00
Wydział Historyczny
ul. Wita Stwosza 55, pok. 2.61
80-308 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 21 47
e-mail: zaneta.glombiowska@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: środa, 8 maja 2024 roku, 7:54