fbpx Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo - stacjonarne I stopnia

Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo

Studia
stacjonarneI stopnia
Ochrona dóbr kultury i muzealnictwo
Rok akademicki: 2021/2022

Wydział Historyczny

Opis

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne6

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański,  niemiecki, rosyjski, włoski

0,2

historia sztuki6)

0,6

historia6)

0,4

język łaciński i kultura antyczna6)

0,4

  1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
  2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
  3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
  4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
  5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
  6. Jeden z trzech przedmiotów do wyboru.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 3 lutego 2022 roku, 9:51