fbpx Krajoznawstwo i turystyka historyczna - niestacjonarne - zaoczne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krajoznawstwo i turystyka historyczna - niestacjonarne - zaoczne I stopnia

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Studia
niestacjonarne - zaoczneI stopnia
Zdjęcie Krajoznawstwo i turystyka historyczna
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Historyczny

Opis

ATUTY KIERUNKU

Krajoznawstwo i turystyka historyczna jest kierunkiem unikatowym, o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu: historii, historii sztuki, archeologii, geografii, szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego, ekonomii i zarządzania.
 • Innowacyjne formy pracy ze studentami, m.in. gry miejskie jako forma zaliczenia niektórych przedmiotów - programy online, gdzie po zalogowaniu się student, wędrując po Gdańsku, rozwiązuje zadania egzaminacyjne (gry miejskie opracowane zostały przy współpracy z grupą profesjonalnych przewodników turystycznych i nauczycieli akademickich Wydziału Historycznego).
 • Studenci studiów niestacjonarnych I stopnia mają możliwość kontynuacji nauki na II stopniu studiów stacjonarnych kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna.
 • Program studiów uzupełniają lektoraty języka angielskiego oraz włoskiego lub hiszpańskiego do wyboru, a także praktyki zawodowe.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Celem krajoznawstwa i turystyki historycznej jest przygotowanie absolwenta do pracy w:
 • roli organizatora, przewodnika i promotora turystycznego 
 • przedsiębiorstwach
 • agencjach krajowych i zagranicznych, działających na rynku usług turystycznych na terenie Polski i za granicą 
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej (o profilu turystycznym) 
 • w biurze podróży, agencji turystycznej
 • ośrodkach turystyczno- rekreacyjnych
 • centrach doradztwa
 • organizacjach społecznych
 • organach samorządowych.

Kryteria przyjęć

Kryteria kwalifikacyjne

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,25

jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, WOS, geografia, filozofia, biologia, matematyka, fizyka/fizyka i astronomia, chemia, język kaszubski, język łaciński i kultura antyczna

0,50

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym, to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Limit przyjęć zostanie podany po zatwierdzeniu przez Senat.

Wymagane dokumenty

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 30 listopada 2021 roku, 14:28