fbpx Gospodarka przestrzenna studia inżynierskie - stacjonarne I stopnia | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Gospodarka przestrzenna studia inżynierskie - stacjonarne I stopnia

Gospodarka przestrzenna studia inżynierskie

Studia
stacjonarneI stopnia
przykładowe
Rok akademicki: 2022/2023

Wydział Nauk Społecznych

Opis

ATUTY KIERUNKU

 • studia o profilu praktycznym obejmujące 7 semestrów nauki (w tym 1 semestr praktyk zawodowych);
 • wyposażają w umiejętności planowania i posługiwania się nowoczesnymi technikami wizualizacji danych;
 • dostarczają unikalnej i specjalistycznej wiedzy z zakresu urbanistycznych, prawnych czy społeczno-ekonomicznych aspektów gospodarowania przestrzenią;
 • opierają się na zajęciach stacjonarnych, prowadzonych przez ekspertów w swojej dziedzinie w dobrze wyposażonych salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach komputerowych;
 • możliwość skorzystania z programu Tutoring oraz studiowania za granicą w ramach programów ERASMUS+ i innych polskich uniwersytetach w ramach programu MOST;
 • prężnie działające Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 • biura i przedsiębiorstwa projektowe przygotowujące opracowania i dokumenty planistyczne;
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej;
 • agencje rozwoju regionalnego i społeczno-gospodarczego;
 • przedsiębiorstwa konsultingowe i doradcze;
 • instytucje Unii Europejskiej zajmujące się problemami gospodarki przestrzennej;
 • agencje nieruchomości i przedsiębiorstwach deweloperskie.

 

 

Kryteria przyjęć

studia 7-semestralne, inżynierskie

Kryteria kwalifikacyjne 6)

konkurs świadectw dojrzałości 1,2,3,4,5)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język obcy nowożytny

0,2

geografia

0,5

jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka/fizyka i astronomia, informatyka, matematyka

0,3

 1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
 2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się przez mnożnik przedmiotu oraz dodatkowo przez współczynnik 1,5.
 3. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów, posiadających świadectwa zagraniczne, określa § 8 Uchwały Senatu.
 4. § 9 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów z egzaminem z j. obcego na poziomie dwujęzycznym (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
 5. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 10 Uchwały Senatu.
 6. Z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego przyjmowani są laureaci Festiwalu Młodych Naukowców E(x)plory, którzy przedstawili w konkursie projekty naukowe z zakresu nauk społecznych, geologii, ochrony środowiska i zarządzania środowiskowego.

Uwaga:
Rekrutacja na kierunek zostanie uruchomiona, pod warunkiem jego utworzenia do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Limity przyjęć i progi punktowe

Rekrutacja podstawowa

liczba miejsc ogółem: 30

Wymagane dokumenty

Terminy rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja zakończona

Terminy rekrutacji

Zakończenie rejestracji: 
08 lipca 2022 r.

Ogłoszenie listy kandydatów: 
18 lipca 2022 r.

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 
22 lipca 2022 r.

Kontakt z komisją oraz miejsce składania dokumentów po ogłoszeniu listy kandydatów

od 4 lipca
pon.,śr.,pt. godz. 9.00-13.00,wt.,czw. godz. 14.00-18.00
Wydział Nauk Społecznych
ul. Jana Bażyńskiego 4, B401
80-309 Gdańsk
zobacz na mapie
tel.: 
+48 58 523 65 89
e-mail: gospodarka.rekrutacja@ug.edu.pl

Opłaty

Informacja na temat opłaty rekrutacyjnej oraz opłat za studia
Ostatnia modyfikacja: piątek, 29 lipca 2022 roku, 10:59