fbpx SP Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

SP Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Czas trwania i forma studiów

Studia Podyplomowe Resocjalizacja i Profilaktyka Społeczna według standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela trwają 3 semestry. Program studiów podyplomowych obejmuje 630 godzin, w tym 450 godzin dydaktycznych oraz 180 godzin praktyk.

Studia podyplomowe realizowane są w formie studiów niestacjonarnych: soboty i niedziele, zajęcia planowane są co 2 tygodnie.