fbpx MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" [międzywydziałowe] | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" [międzywydziałowe]

MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" [międzywydziałowe]

Czas trwania i forma studiów

2 lata, 4 semestry

Program studiów podyplomowych obejmuje 154 godziny zajęć dydaktycznych, podzielonych w kolejnych semestrach na: (I) – 42 godz.; (II) – 40 godz.; (III) – 36 godz.; (IV) – 36 godz. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdy podczas weekendów, na Wydziale Zarządzania lub Ekonomicznym UG.

Uprzejmie informujemy, że w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - Studia Podyplomowe rekrutacja na Międzywydziałowe Podyplomowe Studia przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" udostępniona jest na Wydziale Zarządzania.