fbpx SP Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

SP Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej

SP Warunki Prawne Prowadzenia Działalności Gospodarczej

Czas trwania i forma studiów

2 semestry

Studia niestacjonarne, podyplomowe. Forma zajęć: wykłady i konwersatoria. Spotkania uczestników: raz na dwa tygodnie, w dzień roboczy, w godzinach popołudniowych.