fbpx oferta pracy: WOiG: etat inżynieryjno-techniczny - 100% | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

oferta pracy: WOiG: etat inżynieryjno-techniczny - 100%

oferta pracy: WOiG: etat inżynieryjno-techniczny - 100%

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

MIEJSCE PRACY:   Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego, WOiG

STANOWISKO:       etat inżynieryjno-techniczny: referent/specjalista

WYMIAR ETATU:    100%

WYMAGANIA:

Ukończone studia co najmniej I stopnia z oceanografii (zakres oceanografia chemiczna) lub chemii (zakres chemia analityczna lub instrumentalna) lub zbliżone.

 • umiejętności:
  • obsługa m.in. następującego sprzętu:
 • spektrofotometr,
 • analizator CHN,
 • liofilizator,
 • mierniki laboratoryjne: pH-metr, tlenomierz, salinometr,
 • wagi laboratoryjne,
 • wirówki,
 • łaźnie piaskowe,
 • pompy próżniowe,
 • wyparki,
 • zmywarki, suszarki laboratoryjne, piece muflowe;
 • młynek kulowy,
 • mineralizator mikrofalowy,
 • sita do granulometrii.
  • przygotowywanie odczynników:
 • odczynniki potrzebne do analiz z dziedzin Hydrochemia oraz Oceanografia chemiczna,
 • wzorce i rozcieńczenia,
 • rozcieńczenia kwasów oraz zasad,
 • inne;
  • przygotowanie materiałów, sprzętu oraz uczestnictwo w rejsach naukowych:
 • znajomość mierników laboratoryjnych,
 • znajomość sprzętów rejsowych: krążek Secchiego, sonda CTD, rozeta batometryczna, wibrosonda, sonda wielordzeniowa, czerpacz dna, czerpacz skrzynkowy (box corer), pułapki sedymentacyjne, siatka planktonowa,
 • umiejętność pobierania oraz przygotowania do analiz próbek wody (w tym mikrowarstwy), wód interstycjalnych, osadów,
 • umiejętność wykonywania podstawowych analiz fizyczno-chemicznych oraz geochemicznych: pomiar parametrów temperatury, pH, zasolenia, BZT5, analiza substancji odżywczych, filtracja do metody wagowej, zawartości węgla i azotu, chlorofilu, analiza parametrów osadów morskich – wilgotność, LOI, granulometria, chlorofil, zawartość węgla i azotu;
  • opracowywanie wyników:
 • tworzenie baz danych,
 • przetwarzanie danych,
 • tworzenie raportów technicznych oraz raportów podsumowujących działania;

 

 • pozostałe:
 • rozliczanie oraz rejestracja faktur,
 • podstawowa znajomość przepisów związanych z zamówieniami publicznymi,
 • podstawowa znajomość przepisów RODO,
 • znajomość podstawowych zagadnień HR
 • znajomość przepisów BHP,
 • znajomość podstawowych przepisów związanych z BDO oraz tworzeniem formularzy do rejestracji i odbioru odpadów
 • dobra znajomość zagadnień związanych z popularyzacją nauki.

 

PRZEWIDYWANY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 

 • Przygotowywanie odczynników chemicznych na zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych Zakładu Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego;
 • Utrzymanie porządku w laboratoriach ZChMiOŚM;
 • Pomoc w organizacji rejsów badawczych;
 • Udział w rejsach badawczych;
 • Prowadzenie sekretariatu ZChMiOŚM (m.in. rejestracja i rozliczanie finansów zakładu; prowadzenie zamówień publicznych sprzętu i odczynników chemicznych; obsługa portalu „pensum” pracowników; inwentaryzacja i opieka nad środkami trwałymi);
 • Pomoc w pracach badawczych pracowników badawczo-dydaktycznych;
 • Opieka nad praktykantami;
 • Przeszkolenie dyplomantów i doktorantów w zakresie obsługi wyżej wymienionego sprzętu.

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

 • Curriculum  vitae  (z  uwzględnieniem  przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zdobyte kwalifikacje,

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:

(w formie papierowej lub elektronicznej)

 

w terminie do dnia:  30/06/2022

 

Jednostka organizacyjna:

WOiG, IO, Instytut Oceanografii

Zakład Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego

 

Adres:  Instytut Oceanografii, Al. Marszałka Piłsudskiego 46, 81-378 Gdynia

Adres e-mail: jerzy.bolałek@ug.edu.pl

 

Osoby wybrane na podstawie analizy dostarczonych dokumentów, zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.