fbpx Oferta pracy: Stanowisko naukowo-techniczne MWB UG i GUMed | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Oferta pracy: Stanowisko naukowo-techniczne MWB UG i GUMed

Oferta pracy: Stanowisko naukowo-techniczne MWB UG i GUMed

Uwaga! Komunikat archiwalny. Jego treść może być już nieaktualna.

Miejsce pracy

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Zakład Biologii Strukturalnej

Stanowisko

Stanowisko naukowo-techniczne

Wymiar etatu

Umowa o pracę na zastępstwo (100 % etatu)

 

 

 

 

WYMAGANIA:

  • Co najmniej tytuł magistra biotechnologii, biochemii, chemii, biologii molekularnej lub z dziedziny pokrewnej,
  • Doświadczenie w dziedzinie biologii molekularnej, biochemii białek i biologii strukturalnej,
  • Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego w mowie i piśmie (warunek niezbędny),
  • Umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnie,
  • Umiejętności organizacyjne w środowisku laboratoryjnym,
  • Niezależność, motywacja i niezawodność,

 

WYMAGANE  DOKUMENTY:

  • Curriculum vitae (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),
  • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
  • Przynajmniej jeden listy referencyjny lub kontakt do poprzedniego pracodawcy / opiekuna naukowego,

 

APLIKACJE NALEŻY SKŁADAĆ:  w terminie do dnia 22.05.2022r. 

Jednostka organizacyjna

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Zakład Biologii Strukturalnej

www.mrslab.ug.edu.pl

adres

ul. Abrahama 58

80-307 Gdańsk

adres e-mail (opcjonalnie)

michał.szymanski@ug.edu.pl